Търси

Новини

( 24 Новини )

Новини

( 24 Новини )
На 22 май 2024 година в културния център Г8 се състоя важно събитие – представянето на новото ръководство за добри практики за младежки работници. Това ръководство е част от проекта „For a Better Future: Science and Human Rights Education“, и е налично на три езика: български, английски и румънски. Проектът е инициатива, насочена към обогатяване на знанията и уменията на младежките работници в сферата на науката и човешките права, с подкрепата на програма Еразъм+ (проектен No 2022-3-RO01-KA210-YOU-00097096) и усилията на Фондация „Ценности, Добродетели, Интегритет“, „Хуманисти Малта“ и „ASUR - Asociatia Secular-Umanista din Romania“.
В периода 18 май - 10 юни 2024 г. фондация "Ценности, добродетели, интегритет" имаше височайше посещение: наш гост беше американският учен и изследовател д-р Уилям Дж. Бене, основател на Института за полярностите на демокрацията, тинк-танк организация, базирана в САЩ. Д-р Бене е автор на теорията за полярностите на демокрацията, в която той разглежда 10 базови ценности на демокрацията, представени като 5 взаимосвързани двойки полярности: свобода и власт; справедливост и законосъобразен процес; разнообразие и равенство; права на човека и обществени задължения; участие и представителство.
Започват първите представления по проект "Говорим чрез сенките си", финансиран по Национален Фонд Култура.
Между 10-ти и 14-ти май 2022 г. фондация „Ценности, добродетели, интегритет“ е домакин на делегация от Центъра за обществено образование в Картепе, в рамките на техния проект за мобилност на персонал и обучаеми по програма „Еразъм+“, сектор „Образование за възрастни“.
На 12 октомври 2021 г. от 17:30 часа в Културен център ЛЮЛИН, етаж 1, бе открита представителната изложба по проект „Ебрумания”, реализиран от фондация „Ценности, добродетели, интегритет” с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура 2021”.
След проведения литаратурен конкурс на тема „Солидарност в действие“, младежка инициативна група и екипът на фондация „Ценности, добродетели, интегритет“ (ФЦДИ) обявяват следващата инициатива: младежки конкурс за художествено изображение на тема „Солидарност в действие“! Конкурсът не е съревнователен, а е селекитивен. От 20 юни до 10 август 2021 г. автори от 14 до 30 години могат да изпращат рисунки/картини, фотографии, колажи и други изобразителни или дигитални творби по темата на конкурса на имейл: solidarity.in.action.bg@gmail.com!
Станаха известни призьорите в конкурса за кратка литератруна форма на тема „Солидарност в действие“. Организаторите на конкурса отличиха творбите „Утрешният ден“ на Светлин Трендафилов от гр. Каварна, „Пари за бира“ на Або от гр. Самоков и стихотворението „Солидарност в действие“ на Мария Бончева от с. Добровница, Пазарджишко. Отличените творби са публикувание на страницата във Фейсжук на проект „Солифдарност в дейнствие“: https://www.facebook.com/солидарност-в-действие-106759354855050/
Фондация "Ценности, добродетели, интегритет" събира група от 4 младежа (16-26г.) и един групов лидер (над 18 г.) за участие в младежки обмен "Сенки в планината", който ще се проведе между 28 юни и 6 юли 2021 в гр. Самоков. Проектът ще събере младежи от 8 европейски страни, които ще работят по темата за човешките права чрез театър на сенките. Кандидатстването е отворено с линк на края на инфопака.
Младежка инициативна група и екипът на фондация „Ценности, добродетели, интегритет“ обявяват младежки конкурс за кратка литературна форма на тема „Солидарност в действие“! Автори от 14 до 30 години могат да участват със свои произведения – предимно къси разкази, но и други базирани на сюжет кратки литературни форми. Желателно е творбите да са написани по действителен случай и този случай да е пример за проява на солидарност в обществото около нас.
На 15 септември 2020 г., по случай деня на София, бе открита представителната изложба по проект „Изкуство в панелката”, реализиран от фондация „Ценности, добродетели, интегритет” по Столична порграма „Култура 2020”.