Търси

Социално включване чрез интегративни изкуства

Социално включване чрез интегративни изкуства

Социално включване чрез интегративни изкуства” (акроним на английски SITIA) е проект за стратегическо партньорство за обмен на добри практики, финансиран по ключова дейност 2, сектор „Младеж” на програма „Еразъм +” от Центъра за развитие на човешките ресурси. В проекта участват четири партньори: фондация „Ценности, добродетели, интегритет” (координатор), Международен център за Южна Европа (Италия), Асоциация ИНТЕРКУЛТУРА (Франция) и сдружение „Разнообразни и равни” (България).

Целите на проекта са:

- да развива и укрепва капацитета на партньорските организации за предоставяне на услуги за социално включване, основани на интегративните изкуства и груповите творчески процеси;

 - да помогне на партньорите да увеличат способността си да работят в международен план, като споделят идеи, творчески методи и добри практики в тази област;

 - да провокира сътрудничество в прилагането и популяризирането на тези ефективни и иновативни практики на местно, регионално, национално и международно равнище;

- да развие важни компетенции на членове на персонала, сътрудници и обслужвани от партньорите целеви групи и общности, включително дигитални, ИКТ, социални, граждански и творчески умения, както и способности и мотивация на представители на уязвими групи да се влеят в основното русло на социалния  живот.

В рамките на проекта се предвиждат две транснационални срещи (стартираща в Динан, Франция, от 15 до 17 март 2019 г. и заключителна във Флоренция, Италия, от 8 до 10 ноември 2019 г.), едно краткосрочно съвместно обучение на персонал на партньорите по проекта в гр. Самоков (от 22 до 25 юни 2019 г.) и смесена мобилност на младежи от 20 до 24 август в гр. Велинград, България

На първата транснационална среща по проекта, организирана от френския партньор – асоциация „Интегркултура” – в гр. Динан, Франция, между 15 и 17 март 2019 г., участваха по двама представители от всяка партньорска организация. По време на срещата приемащата организация показа своя подход към интегративните изкуства. Партньорите също така обсъдиха датите, структурата и съдържанието на бъдещите основни събития по проекта, уточниха свързаните с тях информационни и разпространителски дейности, попълниха всички административни документи, свързани с проекта, бюджета и отчетността по проекта. Участниците в срещата също присъстваха на интегративна вечерна дейност в Динан – африканска вечер.

Съвместното обучение на персонал на партньорите по проект SITIA се проведе между 22 и 25 юни 2019 г. в хотел "Арена", Самоков, България. В обучението участваха 12 членове на екипите на четирите партньорски организации. Програмата на обучението включи интерактивни сесии по колективни творчески процеси (групово рисуване на пръсти, рисуване на коприна, работа с глина, декупаж, дизайн на тениски и др.). Обучителят от асоциация „Интеркултура” Фабрис Льофлок проведе уъркшоп „Театър на сенките” (интегративна практика, в която публиката и актьорите са разделени от голямо бяло платно). Водещият на Международния център за Южна Европа Аниезе Томасини демонстрира интегративна практика с музикални инструменти, звук и движение на тялото.

В края на обучението бе организирана изложба във фоайето на хотел „Арена”. На официална церемония по закриването заместник-кметът на гр. Самоков г-жа Люба Кленова поздрави участниците в проекта и им връчи сертификати за участие YouthPass

 

Местните гости на изложбата бяха почерпени с храни и напитки от Франция и Италия, любезно предоставени и приготвени от международните партньори по проекта.

Смесената мобилност в рамките на проект „Социално включване чрез интегративни изкуства“ се проведе между 20ти и 24ти Август 2019 във хотел "Деви" Велинград, България. Общо 24 меладежи и придружаващи лица взеха участие в обмена. Участниците се срещнаха първо виртуално две седмици преди физическата мобилност посредством фасилитирани онлайн разговори във месинджър. Програмата на физическата мобилност включваше интерактивни игри за опознаване, междукултурни вечери и творчески уъркшопи по интегративни изкуства, представени от фасилитатори от всички участващи държави. В последната вечер от проекта учасниците направиха арт събитие в центъра на Велинград, в което се включиха деца и възрасни от местната общност. Всички участници получиха сертификати Ютпас.

 

Заключителната транснационална среща по проекта се проведе от 9ти до 10ти ноември 2019 във Флоренция, Италия в офиса на италианския партньор ICSE&Co. Фокусът на срещата бе в обсъждане на събитията по разпространение на резултатите от основните обучителни събития в България, Италия и Франция. Партньорите набелязаха задачи за изпълнение през последните три месеца от проекта. Италианският партньор представи интегративни изкуства, които прилага на местно ново и приложимостта на методите беше задълбочено обсъдена между представителите на партньорите по проекта.

 

На 6-ти август 2019 екип от фасилитатори на фондация ЦДИ проведе уъркшоп по театър на сенките в рамките на тренинг курс за 42 младежки работници в Банско, разпространявайки наученото по време на проекта SITIA ноу-хау.

На 12-ти октомври 2019 в рамките на инициативата "Еразъм Дни 2019" фондацията организира изложба "Създадено по програма Еразъм+" в Културен център Люлин, гр. София. На изложбата бяха показани творбите, създадени по време на тренинга за персонал в Самоков и смесената мобилност на млади хора във Велинград в рамките на проекта.

Следващите събития, по които екипът на фондацията ще продължи да разпространява наученото ноу хау от проект SITIA през 2020 ще бъдат в рамките на вече одобрените ни проекти "Сенки на промяната в община Лесичово" по Национална Програма за Младежта и  младежки обмен "Сенки в планината" по програма Еразъм+.