Търси

Еко приятели на Рила

Еко приятели на Рила

Проектът „Еко приятели на Рила“, изпълняван от младежка инициативна група към фондация „Ценности, добродетели, интегритет“ с  финансовата подкрепа на Европейски корпус за солидарност цели да канализира енергията на младежта, за да популяризира концепцията за екология, благосъстояние и подобряване на здравето чрез физическа активност. През лятото на 2021 редовно младежката инициативна група организира доброволчески дейности за почистване на замърсени местности в община Самоков.

Специфичните цели на проекта са :

- да генерира обществена информираност за възможните връзки на физическите дейности в природата и опазването на околната среда;

-  да насърчи екологичната осведоменост сред гражданите на град Самоков, докато практикуват физически упражнения сред природата като туризъм;

- да увеличи признаването на природната стойност сред населението на града, което ще има пряк принос за опазване на природата;

- да стимулира социалното включване на хора с по-малко възможности чрез редовни туристически събития;

- да популяризира доброволчеството чрез активни кампании в училищата и медиите;

В рамките на проекта се  организираха информационни кампании сред учениците в ОУ „Кирил и Методиий“ и СУ „Отец Паисий“ в Самоков, планински походи в Рила и акции за почистване на замърсени природни местности. В проекта се включиха десетки доброволци както от град Самоков, така и от други населени места и дори от чужбина. Фондацията цели устойчивост на резултатите и възнамерява да продължи инициативата и през следващите години.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,  съдържаща се в нея.