Търси

Стоп Моушън в действие

Стоп Моушън в действие

  „Стоп моушън в действие" е проект за мобилност по Еразъм+ в областта на образованието за възрастни, координиран от Фондация „Ценности, добродетели, интегритет“ (VVIF) с номер на проект 2022-1-BG01-KA122-ADU-000075209. Този проект имаше за цел да диверсифицира творческото портфолио на фондацията, като представи завладяващото изкуство на стоп моушън анимацията. Чрез трансформиращ 10-дневен курс на обучение в Турнефил, Франция, проектът даде възможност на възрастните обучаеми от фондацията да придобият основни умения и компетенции в стоп-моушън анимацията.

 През април 2023 г. петима членове на персонала от ФЦДИ предприеха пътуване до Турнефил, Франция, за да участват в курса за обучение „Откриване на стоп моушън“. Организиран от опитната организация La Menagerie, 10-дневният курс потопи участниците в завладяващия свят на стоп моушън анимацията. По време на обучението членовете на нашия персонал получиха изчерпателни инструкции от експертни обучители, задълбочавайки се в техниките на разказване на истории, дизайн на персонажи, изграждане на декори и щателния процес на анимация кадър по кадър. Курсът не само предостави на участниците практически умения, но и ги насърчи да изследват своята креативност и да възприемат новаторски подходи към разказването на истории и визуалната комуникация.

Ръководен от своите обучители, екипът от участници на ФЦДИ работи съвместно, за да създаде кратко анимационно видео със стоп моушън анимация по време на обучителния курс. Тяхната упорита работа и всеотдайност се отплатиха, което доведе до забележително произведение на изкуството, което демонстрира както новооткритите им умения, така и способността им да разказват искрена история чрез тази завладяваща среда. След завършване анимираният видеоклип стана повод за гордост и осезаемо представяне на постиженията на участниците по време на обучението. Той е достъпен онлайн на връзката по-долу:

Стоп моушън видео

 След завръщането си в България екипът на ФЦДИ не губи време да сподели плодовете на своя труд с местната и международната общност. Те организираха поредица от събития за разпространение на резултатите, за да покажат  видеото със стоп-моушън анимация пред различни аудитории, включително преподаватели, художници и членове на общността. Прожекциите на видеото послужиха като катализатор за вдъхновяващи дискусии, разпалващи разговори за творчеството, разказването на истории и въздействието на стоп моушън анимацията в образованието на възрастни. Анимираният кратък видеоклип остави трайно впечатление у публиката, като я насърчи да изследва нови форми на артистично изразяване.

Като част от ангажимента си за ангажиране и образование на общността, екипът на ФЦДИ организира специална работилница за стоп моушън анимация за деца и родители в София. Целта беше да разпали въображението на младите умове и да култивира креативността чрез омагьосващия свят на стоп моушън анимацията. По време на работилницата деца и родители работиха ръка за ръка с екипа на фондацията, откривайки основите на стоп моушън анимацията чрез интерактивни дейности. Работилницата не само насърчи креативността и артистичното изразяване, но и заздрави семейните връзки чрез съвместно разказване на истории и споделен опит.

 Проектът „Стоп моушън в действие“ по Еразъм+ беше трансформиращо преживяване за фондация „Ценности, добродетели, почтеност“ и нейния  екип. Чрез курса за обучение във Франция ФЦДИ обогати творческото си портфолио, като включи стоп моушън анимация в своя образователен подход. Въздействието на проекта надхвърли самите участници, вдъхновявайки творчеството и артистичните изследвания в рамките на по-широката общност. Гледайки напред, ФЦДИ се ангажира да надгражда върху успеха на този проект по Еразъм+. Продължавайки да популяризира изкуството на стоп-моушън анимацията, фондацията се стреми да си сътрудничи с други организации и да прилага стоп-моушън анимация в бъдещи проекти с възрастни обучаеми. „Стоп моушън в действие“ илюстрира силата на образованието за възрастни да подхранва креативността, да насърчава себеизразяването и да допринася за едно по-творческо и вдъхновено общество.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,  съдържаща се в нея.