Търси

KIDpreneurship - развитие на предприемаческите умения у нашите деца

KIDpreneurship - развитие на предприемаческите умения у нашите деца

На тези нужди отговори проект „KIDpreneurship: развитие на предприемаческо мислене в нашите деца“, реализиран в сектор „Училищно образование“ на програма „Еразъм+“. Най-важните цели на проекта бяха:

- Разработване и прилагане на иновативни практики за обучение по предприемачество на деца от 5 до 10-годишна възраст. 

- Повишаване на чувството им за инициативност и предприемчивост.

 
 Партньори от шест европейки страни (Латвия, България, Малта, Кипър, Австрия и Италия) работиха съвместно и създадоха следните интелектуални продукти:- Разработване на обучителен модул за деца в предучилищна възраст (5-7 години), наличен ТУК.
- Разработване на обучителен модул за деца в начална степен на образование (8-10 години), наличен ТУК.
- Разработване на модул за електронно обучение на учители : https://www.kidpreneurship.eu/mentoring-bg 
- Развитие на международната мрежа „KIDpreneurship Network”, подкрепяща усилията на европейските педагозите за внедряване на иновативни практики в тази област – пространство за обмен на опит и ресурси : https://www.kidpreneurship.eu/forum
Цялата информация и всички обучителни материали на проекта могат да бъдат намерени на неговия уебсайт https://www.kidpreneurship.eu.

Продуктите и резулатите от проекта бяха представени на три информационни форума, проведени в СТЕМ центровете на училище "Генерал Хосе де Сан Марин" в София и "Авксентий Велешки" в Самоков, както и в зала "Христо Ботев" на Общинска администрация - Ботевград.