Търси

Дигитално осъзнати младежи

Дигитално осъзнати младежи

В днешно време е много важно младите хора да имат дигитални компетенции, но в същото време дигиталната зависимост е много разпространена, особено сред децата и младежите. Със създаването на този обмен ние имахме за цел да повишим осъзнаването на младите хора по отношение на ежедневната употреба на цифрови устройства и тяхното критично мислене по отношение на опасностите в социалните медии.
Специфичните цели на нашия проект бяха:
- Повишаване на осведомеността сред 32 участници от България, Турция и Испания относно прекомерната употреба на смарт устройства;
- Подкрепа за 32 млади хора за безопасно навигиране в сложния медиен свят чрез практически семинари;

- Подобряване на критичното мислене на участниците по отношение на ежедневните медийни съобщения;
- Насочване на участниците през основните стъпки в създаването и провеждането на кампания за повишаване на осведомеността;
- Осигуряване на място за участниците, в което та да представят забавни образователни игри от своите страни, които могат да играят в училищата като алтернатива на играта със смартфони;
- Представеяне на темата на по-широка аудитория чрез флашмоб в центъра на Самоков в последния ден от обмена.

Проектът се проведе между 1-ви и 6-ти август 2021 г. в хотел "Гранд", Самоков, България. През първия ден участниците играха различни игри, за да научат имената си и да се опознаят. Програмата продължи с неформални образователни сесии относно дигиталната осведоменост и опасностите в социалните медии. Участниците изиграха и специално разработената по темата на проекта игра „Думи като кинжали“.
В последния ден от обмена участниците направиха флашмоб в парк „Крайискърец” в Самоков.
 Като резултат от проекта създадохме книжка с информация за използваните инструменти и оснаовни стъпки за създаванена кампания. Книжката може да бъде намерена тук.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,  съдържаща се в нея.