Търси

Изкуството е за всички!

Изкуството е за всички!

С изпълнението на този проект искахме да изградим капацитет в рамките на 7 партньорски организации за предоставяне на достъп до различни форми на изкуство,
насочени към групи от млади хора с увреждания или с по-малко възможности като основни изпълнители. Споделянето на добри практики в областта на
включващите изкуства между партньорските организации също е част от целта на този проект.
Проектът имаше следните цели:
- Повишаване на базата от умения сред младежките работници в 7 партньорски организации, работещи в областта на приобщаването, за да се интернационализира
тяхната работа и да се подпомогне висококачествено предоставяне на неформално образование и развитие на умения;

- Да обучи 29 младежки работници от 7 организации от 7 държави на основните инструменти и концепции за предоставяне на приобщаващи арт събития (изкуства с
участие на публиката)
- Да повиши осведомеността на 29 младежки работници относно „посланието“,което продуктите на такива творчески събития могат да предават в по-голямото
общество;
- Да накара участниците да разсъждават върху пречките, пред които хората с увреждания се сблъскват всеки ден и да споделят своите прозрения чрез
средствата на изкуството;
- Да мотивира участниците за създаване и участие в повече приобщаващи проекти, базирани на изкуствата чрез споделяне на успешни истории и други
приобщаващи инструменти;
- Да засили познанията на участниците за програмата Еразъм + и да им предостави контекста за разработване на нови идеи за проекти, произтичащи от обмена и
знанията, придобити по време на курса.

В проекта имаше eдно събитие - обучение за младежки работници на различни арт практики, подходящи за целите на социалното активиране и включване на уязвими младежки групи. Курсът събра 29 младежки работници от 7 държави (България, Италия, Гърция, Турция, Чехия, Унгария и Румъния) в хотел "Гранд", град Самоков между 29 август и 3 септември 2021. Курсът даде възможност на хора от различни възрасти, държави и произход да се запознаят и да се учат един от
друг. Участниците бяха представители на партньорските организации или младежки работници, които ежедневно работят с млади хора с увреждания или по-малко
възможности.

Drums 2
Drums

В последния ден от проекта участниците подготвиха арт хепънинг специално за жители и гости на град Самоков със заглавието "Самоков мечтае". Освен това участниците направиха изложба на сътворените по време на проекта картини със социални послания.  Целта на събитието бе да провокира местната общност да изрази мечтите си за града по няколко начина- чрез написано послание, чрез рисуване, чрез мобилна апликация или чрез музика. Над 150 участника се включиха в инициативата в парк "Крайискърец" и споделиха мечтите си чрез изкуство. Местният телевизионен канал "Рила" отрази събитието в своята новинарска емисия.

Като резултат от проекта е създадена книжка, описваща процеса за създаване на събития с участие на публиката в помощ на младежките работници . Книжката може да бъде свалена оттук.

Pool
A
b
c
Cups
E
HRDC

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,  съдържаща се в нея.