Търси

Проекти

Проекти

Doves

ПРОЕКТ „ЛЮЛИНСКИ АРТ-ЗАРЯДКИ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ”

Фондация "Ценности, добродетели, интегритет" изпълни успешно проект "Люлински арт-зарядки на детски площадки", подкрепен от Национален фонд "Култура", този път по програма "Любителско тврочество'22" (за възстанвяване и развитие на организации в областта на любителското изкуство). От началото на септември 2022 г. до края на октовмяи 2023 г. в най-големия жилищен комплекс в София бяха проведени общо 14 арт-работилници на открито. Жители и гости на квартала от всички възрасти се включиха в импониращи арт-занимания по декупаж, траш арт (изкуство от боклуци), рисуване върку стъкло и коприна, акрил, акварел, ебру (рисуване врху течна повърхност и снемане на отпечатък върху хартия), рисуване с пръсти с маслени бои, създаване на кукли и релефни картиини от вълна, текстилни пана, дизайн на тениски и др. С най-доброто от продукцията от творческите работилници бе организирана заключителна изложба в Културен център "Люлин" (от 15.09 до 13.10 2023 г.), като на нейното закриване авторите на изложенте творби имаха възможност да си ги вземат за спомен и украса на домовете им. По проекта бе издадена брошура (на хартия и в електорнен вариант), показваща проведените творчески процеса и резултатите от тях (може да бъде видяна тук) и бе създадена и виртуална изложба (тук).

 

Doves

ПРОЕКТ „ГОВОРИМ ЧРЕЗ СЕНКИТЕ СИ

От декември 2021 г. до края на октомври 2022 г. фондация „Ценности, добродетели, интегритет” осъществи проекта „ГОВOРИМ ЧРЕЗ СЕНКИТЕ СИ” по програма „Любителски изкуства 21” (подкрепа за частни организации в областта на любителското изкуство) на Национаелн фонд „Култура”. По проекта бяха проведени 20 занимания по метода Театър на сенките с подрастващи от два съседни центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи в столичния ж.к. „Люлин 8”. В резултат бе създаден спектакъл, който бе представен на три публични представления в София, Банкя и Правец. На заключителното събите по проекта бе показан още веднъж краткият вариант на театралното шоу и бе прожектиран видео-филм с разширен варинат на спектакъла, създаден с кадри от репетициите, който може да се види тук и тук.

 

Ебрумания

От април до октомври 2021 г., с подкрепата на Столична програма „Култура 2021”, фондация „Ценности, добродетели, интегритет” реализира проект „Ебврумания”. Целта на проекта е да активизира творческото общуване на граждани, живеещи в периферен район на столицата на България, и в кризисен и пост-кризисен период да им помогне да преодолеят социалните и психологически последствия от ограниченията и предизвикателствата, свързани с пандемията COVID-19, чрез досег и изява посредством атрактивна и обединяваща форма на изкуство, с която могат безопасно да изразят себе си и да разширят социалните си контакти. По проекта са предвидени 6 творчески работилници на открито по античното и модерно изкуство Ебру (рисуване върху вода и снемане на отпечатък върху различни повърхности) с жители от всички възрасти на периферния столичен квартал „Люлин”. С продукцията от свободните арт-занимания бе организирана публична изложба с най-сполучливите творби в Културен център ЛЮЛИН, а също така и дигитална изложба.

 

Изкуство в панелката

От юни до октомври 2020 г., с подкрепата на Столична програма „Култура 2020”, фондация „Ценности, добродетели, интегритет” реализира проект „Изкуство в панелката”.  Проектът проведе шест рисувателни творчески ателиета на открито за хора от всички възрасти, живеещи в столичния квартал „Люлин” (предимно в панелни блокове тип общежитие). С арт-продукцията от ателиетата бе организирана представителна изложба по случай деня на София в Културен център „Люлин”, след което картините отидоха при техните автори, за да облагородят вътрешната архитектурна и социална среда в този периферен столичен квартал.

Сенки на промяната в община Лесичово

От март до септември 2020 г., фондация „Ценности, добродетели, интегритет” изпълни и проект „Сенки на промяната  община Лесичово по подпрограма 2 (Национални младежки инициативи и кампании) , тематична област 4 (Активизиране на младите хора в малките населени места) на Национална програма за младежта (2016-2020). Целта на проекта бе да обедини и активизира младежката общност в тази малка селска община, създавайки перспективи за личностно и социално развитие чрез творческо изразяване. Проектните дейности включиха встъпителна фокус група с местните младежи, три обучения за тях на теми „Кариерен старт”, „Ефективна комуникация” и „Справяне със стреса в условия на COVDI-19”, седем арт-работилници по метода „театър на сенките“, летен лагер за сглобяване социално ангажиран спектакъл по теми, вълнуващи младежите от малки населени места, както и представления на спектакъла във Велинград и общинския център Лесичово.

Драконите са тук!

„Драконите са тук!“  е международен младежки обмен, финансиран по програма Еразъм +, който се проведе в Енез, Едрине, Турция от 21 до 15 май 2019г. Като партньор в този проект фондация ЦДИ изпрати 6 младежи и един лидер на група. Фокусът на проекта беше да се открият митологичните корени, фантастичната литература и връзките им в културите на страните, участваши в проекта и да се подпомогнат участниците да развият необходими компетентности като творчество, критично мислене и други ключови умения.

Културен център: занаяти за меджукултурно учене

“Културен център” е международен младежки обмен, координиран от общинската дирекция на Буючекмедже и нейните местни доброволци и с включването на партньори от 4 европейски страни - България, Румъния, Северна Македония и Полша. Проектът се финансира по програма Еразъм + на Европейския съюз. В обмена, който се проведе от 15 до 26 април 2019 г., участваха 7 млади хора от България, като лидер на групата беше директорът на фондация ЦДИ Ралица Руменова.

Бъди щастлив в живота

"Бъди щастлив в живота" е проект за стратегическо партньорство по програма „Еразъм+”, сектор „Образование за възрастни”, с водещ партньор Истанбулският директорат на здравеопазването, Турция. Партньори по проекта са фондация "Ценности, добродетели, интегритет" и още четири организации от Италия, Испания, Дания и Словения. Целевата група на проекта са оказващите помощ (както професионалисти, така и членове на семействата) на хора с увреждания. Проектът ще бъде реализиран между януари 2019 г. и декември 2020 г.

Подкрепа за излизане от кръга NEET

„Подкрепа за излизане от кръга NEET” е двустранен проект между fондация „Ценности, добродетели, integritet” и водещата полска организация Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”. Проектът, съфинансирн от Европейския социален фонд в рамките на Оперативна програма за развитие на образованието за знания (PO WER - Приоритетна ос IV „Социални иновации и международно сътрудничество“, Мярка 4.3 „Транснационално сътрудничество“), се проведе през първото тримесечие на 2019 г. Беше проведено посещение на шестчленна полска група в България по темата на проекта и впоследствие бяха създадени четири видеоклипа (два от полския и два от българския партньор), стимулиращи достъпа на NEET (млади хора, които вече не са в образователната система и не работят или не са обучени за работа) до националните и европейския пазари.

Европа на платната ни!

От февруари до септември 2019 г. фондация "Ценности, добродетели, интегритет" изпълнява проект „Европа на платната ни!”, финансиран от Столична програма „Култура 2019”. Проектът е в партньорство с 55-то СУ „Петко Каравелов” в София и включва творчески работни ателиета с учениците, предхождани от беседи за европейски ценности, традиции, практики и забележителности. Чрез различни арт-похвати като  рисуване върху платно, стъкло и коприна, а също и творческа работа с вълна, участниците интерпретират художествено темата и създават творби, които ще бъдат показани публично пред многобройните членове на училищната общност на изложба, предвидена за началото на следващата учебна година.

"СПАМ" (Смартфоните са ошеметяващи)

„S.P.A.M.” (Smart Phones Are Mind-blowing) е проект за стратегическо партньорство в рамките на програма "Еразъм +", сектор „Младеж”, с водеща организация Младежки център „Апараади” (Тарту, Естония) и партньори фондация "Ценности, добродетели, интегритет” (София, България) и училището „Грунсколин”  (Поршьофн, Исландия). Целта на проекта е да се намали прекомерното използване на смарт-устройства сред децата и младежите (от 8 до 19 години). До края на 2019 г. проектът ще проведе четири транснационални срещи по специфични въпроси, свързани с темата на проекта. Проектът ще повиши осведомеността на младите хора за това колко ценни часове те губят всеки ден, вторачени в екрана, и ще ги научи на забавни и образователни игри, които могат да играят заедно като алтернатива на интелигентните устройства, така че да могат да балансират времето си за учене и откриване между виртуалния и реалния си живот.

Заедно срещу рака

 В последните 4 месеца на 2018 г фондация „Ценности, добродетели, интегритет” осъществи проект „Заедно срещу рака” в партньорство със сдружение на жени с онкологични заболявания „Сили имам да се боря” – гр. Самоков. Бяха проведени 6 творчески ателиета с представители и симпатизанти на сдружението и членове на техните семейства. Участниците създадоха над 20 картини с маслени бои, които бяха разпродадени на благотворителен търг в края на годината. Събраните средства, съизмерими с финансирането, получено от донора на проекта Обществения борд на „Телъс интернешънъл – България”, ще подпомогнат каузата и дейностите на сдружението през следващата 2019 година.

Мултикултурно изкуство 2

"Мултикултурно изкуство 2" е проект за младежка мобилност по KД1 на програма "Еразъм+", координиран от "Международен Център за Южна Европа", Италия. Другите партньори на проекта бяха фондация "Ценности, добродетели, интегритет" (България), UNITED SOCIETIES OF BALKANS ASTIKI ETAIREIA (Гърция), Асоциация INTERCULTURA (Франция), CoAction Youth Group (Турция) и GLOBAL OPPORTUNITY (Великобритания). Проектът започна с предварителна планираща визита във Флоренция на 21-22 април 2018 г. и приключи с едноседмичен младежки обмен в Монтекатини и Пистория (от 1 до 9 юли 2018 г.), в рамките на който българската група изнесе уъркшоп за българската шевица и участва във флащ-моб по улиците на Пистоиа.

„ЕТНОКУЛТУРНА ПАЛИТРА

От октомври 2017 г. до септември 2018 бе осъществен проект „ЕТНОКУЛТУРНА ПАЛИТРА: нововъведения в работата на ДГ „Слънчице” в подкрепа на образователната интеграция и социализация на деца и родители от общността”, финансиран по конкурсна процедура 33.16-2017 от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Проектът бе изпълнен от детската градина в с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик в партньорство с фондация „Ценности, добродетели, интегритет”. В рамките на 12 месеца в и извън детска градина „Слънчице” бяха проведени серия от обучителни, творчeски и кооперативни дейности (включително родителски клуб, летен творчески лагери и др.), които способстваха за пълноценната социализация на децата, с активното и ангажирано участие на техните родители и учители.

„Изкуство на върха на пръстите”

През  2016 г. като официален партньор на сдружение „Център за независим живот“, фондацията взе участие в изпълнението на проект "Изкуство на върха на пръстите" по програма "Култура" на Столична община. В рамките на 4 месеца (февруари-май, 2016 г.) арт-фасилитатор на фондацията проведе 8 творчески уъркшопа по рисуване с пръсти за хора с и без увреждания от различни възрасти, които заедно създадoха 23 картини с общо (колективно/групово) авторство, които бяха представени на съвместна изложба в „Сити Марк Арт Център" в София на 05.05.2016 г. във връзка с Европейския ден на независимия живот. Повече информация и снимки от проекта – в общодостъпната група „Изкуство на върха на пръстите” във Фейсбук.

„Планината ражда доброволци”

В периода декември 2016 – февруари 2017, фондацията осъществи проект „Планината ражда доброволци” по подпрограма 2 (Национални младежки инициативи и кампании) , тематична област 1 (Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи) на Национална програма за младежта. Екипът на фондацията работи с членове на неформалния младежки парламент в гр. Самоков, като по проекта бяха реализирани встъпителна кръгла маса по метода
„Световно кафене”, три еднодневни обучения на тема доброволчество, изнесено работно ателие за планиране на доброволческа кампания и заключителна младежка инициатива/капания в гр. Самоков. Повече информация и снимки от проекта – в страницата „Младежки парламент - Самоков” във Фейсбук.

„Церово – за младежки подвизи готово”

От декември 2016 до февруари 2017 г., фондацията изпълни и проект „Церово – за младежки подвизи готово!” по подпрограма 2 (Национални младежки инициативи и кампании) , тематична област 4 (Активизиране на младите хора в малките населени места) на Национална програма за младежта. Проектът ангажира местни младежи от с. Церово, община Лесичово, обл. Пазарджик и приходящи от областния град в начинания, целящи да превърнат селото в по-добро място за живеене. В продължение на 3 месеца бяха проведени серия от съвместни творчески, спортни и занимателни дейности, гостувания и посещения в и извън селото, семинар в гр. Велинград и реализиране на обща младежка инициатива – творчески празник в селото. Повече информация и снимки от проектните дейности в едноименната група във Фейсбук „Церово – за младежки подвизи готово!”

„ЦВЕТНО”

От началото до края на 2017 г. като официален партньор на пловдивската асоциация „Голям брат Голяма сестра - България“ фондацията реализира проект „ЦВЕТНО“ (групово рисуване с пръсти за пловдивски деца и младежи в неравностойно положение) по първия конкурс за нови проекти на Общинска фондация „Пловдив 2019" в рамките на инициативата ПЛОВДИВ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019. По проекта се проведоха 20 работни ателиета по рисуване с пръсти в Комплекс за социални услуги "Олга Скобелева", СОУ "Найден Геров" в кв. "Столипиново" и ОУ "Гео Милев, обучения на доброволци, както и три изложби и хепънинга в града под тепетата. Повече информация за развитието на проекта – във Фейсбук страницата „Цветно Пловдив 2019”.

„Заедно творим на люлинския Крим”

От април до ноември 2017 г. фондацията работи по проект „Заедно творим на люлинския Крим”, финансиран по направление 4 „Култура на общността”, програма 9 „Активно участие” на Столична програма „Култура 2017”. В рамките на проекта бяха проведени серия от творчески ателиета по групово рисуване с пръсти с маслени бои с участието на деца и младежи от двата съседни центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания „Паисий Хилендарски” и „Софроний Врачански”, разположени на ул. „Крим” в столичния квартал „Люлин”, а в края на проекта бе организирана голяма публична изложба на тяхното съвместно творчество в Културен център Люлин.