Търси

Солидарност в действие

Солидарност в действие

Солидарност в действие

Проект „СОЛИДАРНОСТ В ДЕЙСТВИЕ”, финансиран с договор 2020-3-BG01-ESC31-094740 от Центъра за развитие на човешките ресурси по програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейския съюз, бе изпълнен от петчленна група младежи-доброволци към фондация „Ценности, добродетели, интегритет“.

 Проектът цели да популяризира ценността (и добродетелта) „Солидарност” сред младежки кръгове в столицата и страната, а и в цялото българско общество. Идеята е чрез средствата на социално ангажираното изкуство да се покажат добри и вдъхновяващи примери на солидарност в действие и така да се „заразят” българските граждани да се включват в инициативи за солидарност, по примера на младите хора.

От 01.03.2021 до 28.02.2022 бяха осъществени следните основни проектни дейности: национални младежки конкурси за кратка литературна форма и за изображение на тема „Солидарност в действие“ и театрален спектакъл по мотиви от текстове и изображения от проведените конкурси. Бе издаден (първоначално в електронна форма, а впоследствие и като книжно тяло) сборник с отличените творби от литературния и изобразителен конкурс.

На 19.02.2022 г. в Културен център ЛЮЛИН в София, в присъствието на доборволци от екипа и участници в художествените конкурси по проекта, се проведе и заключителното публично събитие, на което бяха представени публикацията и видео-филм със спектакъла по проекта.

Електронната публикация с избрани текстове и изображения от конкурсите на тема „Солидарност в действие“ по проекта може да бъде намерена тук.

Видеото с мини-театрален спектакъл, вдъхновен от текстове и изображения от двата национални конкурса (за кратка литературна форма и за художествено изображение) на тема „Солидарност в действие“ може да бъде видяно тук.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,  съдържаща се в нея.