Социално включване чрез интегративни изкуства

„Социално включване чрез интегративни изкуства” (акроним на английски SITIA) е проект за стратегическо партньорство за обмен на добри практики, финансиран по ключова дейност 2, сектор „Младеж” на програма „Еразъм +” от Центъра за развитие на човешките ресурси. В проекта участват четири партньори: фондация „Ценности, добродетели, интегритет” (координатор), Международен център за Южна Европа (Италия), Асоциация ИНТЕРКУЛТУРА (Франция) и сдружение „Разнообразни и равни” (България).

Целите на проекта са:

- да развива и укрепва капацитета на партньорските организации за предоставяне на услуги за социално включване, основани на интегративните изкуства и груповите творчески процеси;

 - да помогне на партньорите да увеличат способността си да работят в международен план, като споделят идеи, творчески методи и добри практики в тази област;

 - да провокира сътрудничество в прилагането и популяризирането на тези ефективни и иновативни практики на местно, регионално, национално и международно равнище;

- да развие важни компетенции на членове на персонала, сътрудници и обслужвани от партньорите целеви групи и общности, включително дигитални, ИКТ, социални, граждански и творчески умения, както и способности и мотивация на представители на уязвими групи да се влеят в основното русло на социалния  живот.

В рамките на проекта се предвиждат две транснационални срещи (стартираща в Динан, Франция, от 15 до 17 март 2019 г. и заключителна във Флоренция, Италия, от 8 до 10 ноември 2019 г.), едно краткосрочно съвместно обучение на персонал на партньорите по проекта в гр. Самоков (от 22 до 25 юни 2019 г.) и смесена мобилност на младежи от 20 до 24 август в гр. Велинград, България

На първата транснационална среща по проекта, организирана от френския партньор – асоциация „Интегркултура” – в гр. Динан, Франция, между 15 и 17 март 2019 г., участваха по двама представители от всяка партньорска организация. По време на срещата приемащата организация показа своя подход към интегративните изкуства. Партньорите също така обсъдиха датите, структурата и съдържанието на бъдещите основни събития по проекта, уточниха свързаните с тях информационни и разпространителски дейности, попълниха всички административни документи, свързани с проекта, бюджета и отчетността по проекта. Участниците в срещата също присъстваха на интегративна вечерна дейност в Динан – африканска нощ.

Съвместното обучение на персонал на партньорите по проект SITIA се проведе между 22 и 25 юни 2019 г. в хотел "Арена", Самоков, България. В обучението участваха 12 членове на екипите на четирите партньорски организации. Програмата на обучението включи интерактивни сесии по колективни творчески процеси (групово рисуване на пръсти, рисуване на коприна, работа с глина, декупаж, дизайн на тениски и др.). Обучителят от асоциация „Интеркултура” Фабрис Льофлок проведе уъркшоп „Театър на сенките” (интегративна практика, в която публиката и актьорите са разделени от голямо бяло платно). Водещият на Международния център за Южна Европа Аниезе Томасини демонстрира интегративна практика с музикални инструменти, звук и движение на тялото.

В края на обучението бе организирана изложба във фоайето на хотел „Арена”. На официална церемония по закриването заместник-кметът на гр. Самоков г-жа Люба Кленова поздрави участниците в проекта и им връчи сертификати за участие YouthPass

 

Местните гости на изложбата бяха почерпени с храни и напитки от Франция и Италия, любезно предоставени и приготвени от международните партньори по проекта.