Сенки в планината

“Сенки в планината“ е Еразъм+ проект за осемдневен младежки обмен, който реализирахме в периода 28 юни- 8 юли 2021. Целта на обмена е да се повиши толерантността на младежите към хора с различен произход. Използваните методи по време на обмена бяха неформално обучение и театър на сенките, тъй като това е техника, при която дори най-срамежливите активно участват. В обмена взеха участие 40 младежа от 6 европейски държави – България, Чехия, Румъния, Северна Македония, Турция и Унгария.

Специфичните цели на проекта са:

  • Да повиши осведомеността на 40 човека от 6 европейски държави за стадиите на междукултурно съжителство и процеса на интеграция.
  • Да проведе работилници по театър на сенките като помогне на младежите да намерят собствен подход към това древно, но и съвременно изкуство
  • Да изследва темата за човешките права чрез театър на сенките
  • Да предостави пространство за 40 участника да развият темата за многообразие и включване по различни начини
  • Да представи темата за солидарността пред по-широка публика чрез финално представление