Изкуства и благотворителност за по-добра социална кохезия от двете страни на Босфора

„Изкуства и благотворителност за по-добра социална кохезия от двете страни на Босфора” е проект на фондация „Ценности, добродетели, интегритет” (ФЦДИ) по ключова дейност 104 на програма „Еразъм+”, реализиращ се в партньорство с Центъра за образование за възрастни в Селчук / Измир, Турция. Генералната цел на проекта е да подобри капацитета на фондацията за предоставяне на услуги в областта на колективните творчески процеси за нейните разнообразни потребители - както на домашно, така и на международно ниво - и да търси нови хоризонти в областта на развитието на благотворителността като естествено продължение на правенето на социално ангажирано колективно изкуство.

Конкретните цели на проекта са:

- да предостави възможности за разнообразяване на творческото портфолио на организацията чрез засилване на креативните компетенции на ключови членове на екипа, осъществяващи групови творчески процеси за социално включване на различни уязвими групи;

- да развие профила на Фондацията като проактивна и разпознаваема със своето ноу-хау организация в международен мащаб;

- да разшири възможностите на организацията за взаимно полезно международно сътрудничество.

Проектът планира 4 дейности по мобилност на персонал в рамките на две години, както следва: Първоначална тридневна ВИЗИТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОБМЕН НА ОПИТ през 2019 г ; Петдневен СТРУКТУРЕН КУРС / ОБУЧЕНИЕ 1 на тема „Турскотодревно изкуство Ебру“ през 2020 г. ; Петдневен СТРУКТУРЕН КУРС / ОБУЧЕНИЕ 2 на тема „Изкуството за създаване на плетени кукли Амигуруми“ през 2020 г. ; Заключително тридневно ПРЕПОДАВАНЕ/ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА през 2021г

Първоначалната ВИЗИТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОБМЕН НА ОПИТ се проведе в периода 23-25 септември 2019 г. Директорът и председателят на фондацията посетиха Центъра за образование на възрастни в гр. Селчук, Турция, където се срещнаха с ръководството на организацията-домакин и уточниха задачите и взаимните си ангажименти по проекта. Гостите от българска страна се запознаха с опита на турския партньор по планиране и организиране на благотворителни събития и наблюдава разнообразни арт-дейности, предлагани от турската образователна институция.

Освен демонстрация на практики по Ебру и Амигуруми, по които предстои специално обучение на българските участници в проекта, гостите имаха възможност да участват в творчески ателиета по изработване на бижута, живопис, везане и художествен текстил. В рамките на визитата бе организирано посещение до местните власти, където бе проведена среща със заместник-кметовете по образование и култура. Българските представители влязоха и в курс за обучение на мигранти от Сирия, провеждащ се в сградата на общината. Културната програма включи посещения на музея на Ефес, който се намира в Селчук, и статуята на Дева Мария до античния град. Визитата даде многообещаващ старт на дейностите по проекта, а също бяха планирани и бъдещи съвместни действия и инициативи.