Търси

Партньори

Партньори

Международен Център за Южна Европа, Италия

Младежки център Апаради, Естония

Център за Развитие на Човешките Ресурси

55то СУ "Петко Каравелов"

Здравен Директорат Истанбул

Обществен борд на Телъс Интернешънъл - България

Младежки парламент – Самоков

Национална програма за младежта (2016-2020)

Сдружение „Център за независим живот”

Столична програма „Култура”

Асоциация „Голям брат Голяма сестра - България”

Общинска фондация „Пловдив 2019”