Проекти

 "СПАМ" (Смартфоните са ошеметяващи)

„S.P.A.M.” (Smart Phones Are Mind-blowing) е проект за стратегическо партньорство в рамките на програма "Еразъм +", сектор „Младеж”, с водеща организация Младежки център „Апараади” (Тарту, Естония) и партньори фондация "Ценности, добродетели, интегритет” (София, България) и училището „Грунсколин”  (Поршьофн, Исландия). Целта на проекта е да се намали прекомерното използване на смарт-устройства сред децата и младежите (от 8 до 19 години). До края на 2019 г. проектът ще проведе четири транснационални срещи по специфични въпроси, свързани с темата на проекта. Проектът ще повиши осведомеността на младите хора за това колко ценни часове те губят всеки ден, вторачени в екрана, и ще ги научи на забавни и образователни игри, които могат да играят заедно като алтернатива на интелигентните устройства, така че да могат да балансират времето си за учене и откриване между виртуалния и реалния си живот.

Заедно срещу рака

Под това заглавие започва проект на фондация „Ценности, добродетели, интегритет” в партньорство със сдружение на жени с онкологични заболявания „Сили имам да се боря” – гр. Самоков.  В рамките на 4 месеца до края на 2018 г. ще бъдат проведени 6 работни ателиета по групово рисуване с пръсти с представители и симпатизанти на сдружението и членове на техните семейства, като проектът ще приключи с коледна благотворителна изложба, която ще събере средства за каузите на сдружението. Проектът е финансиран по конкурс на Обществения борд на „Телъс интернешънъл – България”.

Мултикултурно изкуство 2

"Мултикултурно изкуство 2" е проект за младежка мобилност по KД1 на програма "Еразъм+", координиран от "Международен Център за Южна Европа", Италия. Другите партньори на проекта бяха фондация "Ценности, добродетели, интегритет" (България), UNITED SOCIETIES OF BALKANS ASTIKI ETAIREIA (Гърция), Асоциация INTERCULTURA (Франция), CoAction Youth Group (Турция) и GLOBAL OPPORTUNITY (Великобритания). Проектът започна с предварителна планираща визита във Флоренция на 21-22 април 2018 г. и приключи с едноседмичен младежки обмен в Монтекатини и Пистория (от 1 до 9 юли 2018 г.), в рамките на който българската група изнесе уъркшоп за българската шевица и участва във флащ-моб по улиците на Пистоиа.

„ЕТНОКУЛТУРНА ПАЛИТРА

От октомври 2017 г. до септември 2018 бе осъществен проект „ЕТНОКУЛТУРНА ПАЛИТРА: нововъведения в работата на ДГ „Слънчице” в подкрепа на образователната интеграция и социализация на деца и родители от общността”, финансиран по конкурсна процедура 33.16-2017 от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Проектът бе изпълнен от детската градина в с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик в партньорство с фондация „Ценности, добродетели, интегритет”. В рамките на 12 месеца в и извън детска градина „Слънчице” бяха проведени серия от обучителни, творчeски и кооперативни дейности (включително родителски клуб, летен творчески лагери и др.), които способстваха за пълноценната социализация на децата, с активното и ангажирано участие на техните родители и учители.

„Изкуство на върха на пръстите”

През  2016 г. като официален партньор на сдружение „Център за независим живот“, фондацията взе участие в изпълнението на проект "Изкуство на върха на пръстите" по програма "Култура" на Столична община. В рамките на 4 месеца (февруари-май, 2016 г.) арт-фасилитатор на фондацията проведе 8 творчески уъркшопа по рисуване с пръсти за хора с и без увреждания от различни възрасти, които заедно създадoха 23 картини с общо (колективно/групово) авторство, които бяха представени на съвместна изложба в „Сити Марк Арт Център" в София на 05.05.2016 г. във връзка с Европейския ден на независимия живот. Повече информация и снимки от проекта – в общодостъпната група „Изкуство на върха на пръстите” във Фейсбук.

„Планината ражда доброволци”

В периода декември 2016 – февруари 2017, фондацията осъществи проект „Планината ражда доброволци” по подпрограма 2 (Национални младежки инициативи и кампании) , тематична област 1 (Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи) на Национална програма за младежта. Екипът на фондацията работи с членове на неформалния младежки парламент в гр. Самоков, като по проекта бяха реализирани встъпителна кръгла маса по метода
„Световно кафене”, три еднодневни обучения на тема доброволчество, изнесено работно ателие за планиране на доброволческа кампания и заключителна младежка инициатива/капания в гр. Самоков. Повече информация и снимки от проекта – в страницата „Младежки парламент - Самоков” във Фейсбук.

„Церово – за младежки подвизи готово”

От декември 2016 до февруари 2017 г., фондацията изпълни и проект „Церово – за младежки подвизи готово!” по подпрограма 2 (Национални младежки инициативи и кампании) , тематична област 4 (Активизиране на младите хора в малките населени места) на Национална програма за младежта. Проектът ангажира местни младежи от с. Церово, община Лесичово, обл. Пазарджик и приходящи от областния град в начинания, целящи да превърнат селото в по-добро място за живеене. В продължение на 3 месеца бяха проведени серия от съвместни творчески, спортни и занимателни дейности, гостувания и посещения в и извън селото, семинар в гр. Велинград и реализиране на обща младежка инициатива – творчески празник в селото. Повече информация и снимки от проектните дейности в едноименната група във Фейсбук „Церово – за младежки подвизи готово!”

„ЦВЕТНО”

От началото до края на 2017 г. като официален партньор на пловдивската асоциация „Голям брат Голяма сестра - България“ фондацията реализира проект „ЦВЕТНО“ (групово рисуване с пръсти за пловдивски деца и младежи в неравностойно положение) по първия конкурс за нови проекти на Общинска фондация „Пловдив 2019" в рамките на инициативата ПЛОВДИВ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019. По проекта се проведоха 20 работни ателиета по рисуване с пръсти в Комплекс за социални услуги "Олга Скобелева", СОУ "Найден Геров" в кв. "Столипиново" и ОУ "Гео Милев, обучения на доброволци, както и три изложби и хепънинга в града под тепетата. Повече информация за развитието на проекта – във Фейсбук страницата „Цветно Пловдив 2019”.

„Заедно творим на люлинския Крим”

От април до ноември 2017 г. фондацията работи по проект „Заедно творим на люлинския Крим”, финансиран по направление 4 „Култура на общността”, програма 9 „Активно участие” на Столична програма „Култура 2017”. В рамките на проекта бяха проведени серия от творчески ателиета по групово рисуване с пръсти с маслени бои с участието на деца и младежи от двата съседни центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания „Паисий Хилендарски” и „Софроний Врачански”, разположени на ул. „Крим” в столичния квартал „Люлин”, а в края на проекта бе организирана голяма публична изложба на тяхното съвместно творчество в Културен център Люлин.