Партньори

Международен Център за Южна Европа, Италия

Младежки център Апаради, Естония

Център за Развитие на Човешките Ресурси

55то СУ "Петко Каравелов"

Здравен Директорат Истанбул

Обществен борд на Телъс Интернешънъл - България

Младежки парламент – Самоков

Национална програма за младежта (2016-2020)

Сдружение „Център за независим живот”

Столична програма „Култура”

Асоциация „Голям брат Голяма сестра - България”

Общинска фондация „Пловдив 2019”