Услуги

Фондация „Ценности, добродетели, интегритет” предоставя следните услуги:

Лекции/беседи за ценности/добродетели

В училища или други обучителни, образователни, а също и бизнес-ориентирани организации, фондацията предлага еднократни, няколкократни или цели серии от беседи за ценности или добродетели, които съответната институция иска да формира в своите членове/персонал/партньори и др.

Тимбилдинги

Екипът на фондацията организира тимбилдинги за правителствени, неправителствени, бизнес и др. организации по подадена заявка.

Бредбилдинги

Груповото замесване на тесто и оформянето и изпичането на артистични фигурки от него, които след това се консумират от участниците в събитието, е в основата на т.нар. „бредбилдинг”, който може да се разгърне като дву-/тридневно изнесено събитие, а може да се изпълни и в рамките на една самостоятелна сесия.

Пейнтбилдиги

Радостта и насладата от съвместното рисуване с пръсти с маслени бои е фокусът, около който се гради пейнтбилдинга. Подходящо е както за малки фирми и организации, така и за компании с над 100 души персонал.  Едновременно могат да рисуват до 10-12 групи от до 6-7 участници, които прекарват наистина качествено време заедно. Удовлетворението идва  от процеса, който изважда най-доброто от всеки, а също и от резултата (картината), в която се отпечатва позитивната групова енергия. Груповите картини остават да красят офисите на нашите клиенти.

Семейна картина

Вместо да търсите да закупите подходящата за вашия дом картина, може просто да си я нарисувате сами! Арт-фасилитаторът на фондацията ще ви преведе през незабравим творчески процес, в който изпод вашите собствени пръсти неочаквано ще изскочи картината, която носите в себе си. Този формат е подходящ за двойки, по-големи или по-малки семейства, както и за цели фамилии. Не е необходимо да имате предварителна подготовка – даже колкото по-малко претенции имате в това отношение, толкова по спонтанна и истинска става картината.

Офис картина

Същото като семейна картина, но за служебни цели. Вместо със семейството, я рисувате заедно с колегите от работата (в или извън работно време), като „шедьовърът” може впоследствие да се рамкира и да остане да краси работното помещение, напомняйки ви, че колективно може да създавате красиви неща. Ако имате повече работни помещения, може да повторим, потретим и т.н. събитието, докато разкрасим цялата работна среда :)

Организационно консултиране:

Екип на фондацията извършва организационно консултиране, включително организационна оценка, стратегическо планиране, сработване на екипа и организационно развитие.

Тренинги и обучения

Фондацията може да предложи широк кръг интерактивни обучения по теми като: разработване на проекти; превенция на зависимости; превенция на агресията; превенция на трафика на хора; стратегическа комуникация; управление на конфликти; управление на стреса; застъпничество и лобиране; лидерски и мениджърски умения (вкл. за бизнес компании, общини и др. правителствени организации); екипна ефективност; работа с младежи, доброволци, представители на малцинствени (вкл. ромски) и др. уязвими групи; комуникативни, презентационни, преговорни и др. от т.нар. „умения за живот”.